Колектив

Аксения Кънчева – ВрИД Директор

Сийка Лакова – старши учител

Десислава Маринова – учител

Габриела Антонова – учител

Ирена Димитрова – помощник-възпитател

Веселка Генова – помощник-възпитател

Татяна Момчилова – домакин

Моника Стефанова – готвач