Добре Дошли!

ДГ „Лиляна Димитрова” с. Еница е образователна институция, в която се възпитават и обучават около 40 деца в две групи. Създадени са условия за пълноценно детство и подкрепяща образователна среда, равен старт за всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка.

Нашият грижовен и квалифициран персонал отговорно приема работата с децата като своя мисия.