Прием

В детската градина се приемат деца от 2 до 6-годишна възраст.